Кандидат за общински съветник

Филип Стоянов Филипов

Преференция №102.
66

Биография

Филип Филипов е инженер-химик по образование и е ръководител на инвестиционни проекти
в една от най-големите български компании. Член е на местната организация на Да, България
от самото и учредяване. Участва активно във всяка една инициатива. В Общинския съвет би се
ангажирал с теми, свързани с екология, строителство и индустрия.

Документи

Няма публикации.